Småkatterna har nu blivit en månad gamla, flickorna Puzzle och Quiz syns på översta raden och pojkarna Ruzzle och Scrabble nederst. Alla fyra är tingade.